Mgr. Petr Partyk

Nevinný člověk je ve vězení za "zločin", který nespáchal!

 

AKTUÁLNĚ

PROCES

ODKAZY

KONTAKT

 

 

 

 


Petr Partyk


 

 

Mgr. Petr Partyk

13.12.2005 byl zatčen policií a eskortován do Pankrácké věznice
k výkonu trestu odnětí svobody na 75 dní.

 Propuštěn 25.2.2006

Údajně se měl dopustit trestného činu pomluvy tím, že neznámá osoba s označením „Petr PARTYK“ napsala v anonymní internetové diskusi kritické výroky, které orgány činné v trestním řízení považují za pomluvu a bez jakýchkoli důkazů mu přisuzují jejich autorství.

  AKTUÁLNĚ:

  25.2.2006

Dobrý den

Zdravím všechny návštěvníky této stránky, zdravím všechny, kteří mi zde vyjadřovali podporu a solidaritu. Děkuji vám.

Ode dneška se osobně ujímám správcovství těchto stránek. Dnes jsem byl propuštěn z věznice Pardubice. Příslušníci vězeňské služby ČR, plukovníci, majoři, kapitáni a jiní vysoce kvalifikovaní pánové a dámy mají zřejmě problémy s aritmetikou. Do poslední chvíle mi tvrdili, že budu propuštěn 26. února, až v pátek 24.2. jsem se dozvěděl, že mám být propuštěn v sobotu 25.2. Nikoho ze svých známých jsem o tom pochopitelně nestačil zpravit. Navíc jsem byl dosti arogantním způsobem vystrčen z věznice s pouhými 337 Kč (při zadržení jsem u sebe měl cca 500 Kč) a bez telefonní karty. Ta se údajně ztratila, mohla však být také odcizena. Jak byla ztracena nebo kým byla odcizena, to příslušníci VS ČR nehodlají řešit. Jasně mi dali najevo, že je jim zcela lhostejné, jak se s omezenými finančními prostředky a bez telefonní karty dostanu domů. Nakonec jsem si nějak poradil a domů jsem dorazil.

Opět mám přístup k počítači, proto mě JUDr. Šídlo nebo jiný, podobně kvalifikovaný soudce, může odsoudit za jakýkoliv výrok, který se na internetu objeví.

Děkuji všem, kteří mi do vězení napsali. Později každému individuálně odpovím.

Na tyto stránky také postupně umístím kopie všech písemností, které se vztahují k mému případu. Každý návštěvník bude mít možnost sám si utvořit vlastní názor, sám posoudit argumentační úroveň orgánů činných v trestním řízení.

Petr Partyk


 22. 2. 2006
V dopise ze 16.2. Petr Partyk mimo jiné píše: "Musím se pochlubit: už není pravda, že jsem nedostal kázeňskou odměnu ani trest. Dnes mi vedení věznice udělilo důtku za nevhodné chování při veřejném zasedání 2. února. Trest si objednal soudce Šlosar. Napsal do věznice udavačský dopis."

Dále děkuje všem, kteří mu do vězení napsali. Tolik dopisů opravdu nečekal a velmi mu pomohly tu nepříjemnou dobu přečkat. Slibuje, že všem osobně odpoví ale zatím odepsal jen malé části. Do zahraničí (Slovensko, Británie, Kanada...) napíše, až bude na svobodě (nemá tolik známek).


Pokud se nestane něco zvláštního (což v našem "právním státě" nelze vyloučit) měl by být Petr Partyk propuštěn z věznice v neděli 26.2.2006. Vykopnou ho v Pardubicích za bránu a nechají ho jít. Paní státní zástupkyni, která měla 2.2. tak dojemnou starost, zda by měl kde bydlet, pokud by jej podmíněně propustili, bude teď úplně jedno jestli má s sebou nějaké peníze na cestu domů a jestli se vůbec má kam vrátit.


 3. 2. 2006
K včerejšímu veřejnému zasedání se dostavili tři zástupci veřejnosti a dva novináři.
Odsouzený Petr Partyk na otázku, zda bude v trestné činnosti pokračovat, odpověděl: "
... Žádnou trestnou činnost jsem neprováděl, proto v ní ani pokračovat nemohu. Mohu vám pouze slíbit, že skutky za které jsem byl odsouzen, ačkoli jsem je nespáchal, nebudu páchat ani v budoucnu. Nikdy mě ani nenapadne někomu posílat jakékoli zprávy či diskusní příspěvky, které by mohly třeba jen budit podezření ze spáchání trestného činu. ... Žádná trestná činnost mi nikdy nebyla konkrétními důkazy prokázána. Byl jsem odsouzen pouze za to, že jsem měl přístup k počítači. Nemohu bohužel vyloučit, že v budoucnu nebudu mít opět přístup k počítači nebo obecně k jakémukoli předmětu, jímž lze spáchat trestný čin. ..."
Na dotaz státní zástupkyně, zda se poškozenému omluvil, odpověděl: "
... Pana poškozeného jsem nepomluvil já ale jiné osoby, jejichž skutky mi byly soudem kladeny za vinu bez důkazů, v rozporu se závěrem znaleckého posudku. Žádného trestného činu jsem se nedopustil a nemám se tedy za co omlouvat. ... " Na doplňující otázku, zda se alespoň nepokusil poškozenému vyjádřit lítost nad tím, že byl, třeba i neprávem, spojován s jeho pomluvou, odpověděl: "... Takovou formální omluvu nebo vyjádření lítosti jsem mohl učinit již v roce 2001, kdy mi za to policejní vyšetřovatel nabízel podmíněné zastavení trestního stíhání. Znovu opakuji, žádného trestného činu jsem se nedopustil a nemám se tedy za co omlouvat. Pan poškozený by se měl naopak omluvit mně. ..."

Po desetiminutové přestávce vynesl pan soudce usnesení, jímž žádost o podmíněné propuštění zamítl.
Toto rozhodnutí zdůvodnil tím, že odsouzený se při výkonu trestu dostatečně nenapravil.

Advokát neprodleně nadiktoval do protokolu text odvolání a poprosil o co nejrychlejší doručení krajskému soudu. Vzhledem k tomu, že z trestu zbývá (dnes 3.2.) 22 dnů, patrně o tom bude soud rozhodovat dávno po Partykově propuštění.


 26. 1. 2006
Polovina trestu uplynula 20.1.2006.
16.1.2006 požádal advokát o podmíněné propuštění a následně několikrát telefonoval k soudu do Pardubic aby zjistil, kdo bude věc řešit a osobně jej požádal o rychlejší vyřízení.
Mgr. Jan Šlosar (prý dle hlasu mladý člověk), který bude ve věci rozhodovat, se ale nenechal přesvědčit, aby se spokojil s posudkem z věznice a s kopiemi rozsudků, které mu JUDr. Hlavnička zaslal, a vyžádal si zaslání celého spisu z Prahy.

 

Veřejné zasedání se bude konat dne 2.2.2006 v 10:30 pod č. j. 22 PP 2/2006 v zasedací místnosti ve věznici v Pardubicích (Husova 194, Pardubice).

Budete -li mít možnost se na jednání dostavit, budete vítáni.

Vaše účast jistě podpoří pana soudce v jeho nelehkém rozhodování a pomůže mu najít rozhodnutí správné a spravedlivé.


 13. 1. 2006
Petr Partyk byl 10.1.2006 převezen do věznice v Pardubicích. V posledním dopise ze Všehrd píše, že se tak stalo na žádost místní lékařky, přestože on sám by raději zůstal. Lékařská péče mu zcela vyhovovala a sociální pracovnice mu dokonce sehnala práci. Věznice Všehrdy prý ale není dostatečně zařízena na péči o diabetiky. (Nová adresa viz. KONTAKT)
Z dopisu dále vyjímám: "
... Je pěkný slunečný den, na poli se opět objevily srnky. Mám zde pěkný výhled. Na Pankráci jsem koukal do ponurého nádvoří, v jehož středu byla děsivě vyhlížející jáma plná odpudivě zbarvené vody. Ráno vše sbalím, po snídani odevzdám do skladu, a pak už pojedu speciálním autobusem jako na školní výlet. Večer na novém působišti zase nafasuji výstroj a ubytuji se. Až někde zůstanu na delší dobu, požádám o balík. Zatím mi nic neposílejte, jen dopisy a tiskoviny. Před chvílí jsem dostal haldu pošty, napsali mi také dva neznámí lidé, jeden ze Slovenska. Potěší to...."


 12. 1. 2006
Přidán odkaz PROCES / dokumenty  s oskenovanými dokumenty. Postupně budu doplňovat další...


 7. 1. 2006
Nová podoba stránek.

Možnost odběru aktualit. Pro přihlášení zašlete e-mail na petr.partyk@seznam.cz s předmětem "ZASÍLAT AKTUALITY" (případně "NEZASÍLAT" pro odhlášení).


 5. 1. 2006
JUDr. Hlavnička navštívil Petra Partyka ve Všehrdech. Všem, kteří jej podporují, děkuje a posílá srdečné pozdravy. Dále vzkazuje, že je to tam nesrovnatelně lepší než na vojně. Na vězeňskou stravu si nestěžuje. Vztahy s personálem i s ostatními spoluvězni rovněž hodnotí kladně.


 3. 1. 2006
Dnes jsem se od JUDr. Hlavničky (advokáta Petra Partyka) dozvěděl, že mu ve čtvrtek (29.12.05) volala vězeňská psycholožka a vzkazovala, že s ním Petr Partyk potřebuje naléhavě hovořit. V pátek JUDr. Hlavnička telefonoval do vězení a dotazoval se, zda nemá Petr Partyk nějaké potíže a zda jej bude moci v pondělí nebo v úterý navštívit. Byl ujištěn, že je vše v pořádku, ať klidně přijede.
Když ale dnes přijel do Prahy, čekalo jej nemilé překvapení.
Ve věznici Pankrác mu oznámili, že Petr Partyk byl dnes dopoledne převezen do Věznice Všehrdy.